Viva La Vida

Wild girls,after party die.

Home Theme Ask About Archive RSS Ask me anything Submit

so tell me right now, are you ready for it?

(Kaynak: interquast, drop-a-heartbreak-a-name gönderdi)

adrianistpsikopat:

winchestergillerdenim:

Serdar Ortaçing Akımı

:d

olum annem buzdolabı açık tutma diye çığrır lan 

(Kaynak: sarilmaninkutsalligi, beneviminpopisiyim gönderdi)

Kaltak olduğunu söylemiyorum ama eğer bacaklarının bir şifresi olsaydı “1234” olurdu.

cikolatatanrisi:

image

(cokistedimoldu gönderdi)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter